Κάγκελα Περιφράξεις Αυλόπορτες Σιδήρου2019-01-11T14:14:20+00:00

Κάγκελα Περιφράξεις Αυλόπορτες Σιδήρου

Η εταιρεία μας ξεκινόντας την δεκαετία του 30 μεσουρανούσε στον τομέα της σιδηροκατασκευής διαθέτοντας εξαιρετικούς τεχνίτες οι οποίοι δίδαξαν την τέχνη αυτή και στις νεότερες γενιές. Η εμπειρία χρόνων και η ανάλυψη τεράστιων έργων μας καθιστά πρωτοπόρους σε αυτό τον τομέα και εγγυάται για ένα τέλειο αποτέλεσμα.

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.