Υποστήριξη2019-01-11T13:43:48+00:00

Υποστήριξη

Πολιτική της εταιρείας μας είναι η δημιουργία μιας διαρκούς σχέσης εμπιστοσύνης και ασφάλειας με τους πελάτες μας.
Η τεχνική υποστήριξη, η επίλυση όλων των τυχών προβλημάτων και η εύρεση λύσεων είναι κύριο μέλημά μας.

Η συνεργασία μας μαζί σας συνεχίζεται και μετά την πώληση των προϊόντων μας, παρέχοντας γραπτή εγγύηση σε όλους τους πελάτες μας.
Επίσης μπορούμε να επισκεφτούμε δωρεάν τον χώρο σας και να προτείνουμε λύσεις για την επισκευή παλιών κουφωμάτων Αλουμινίου.

Συναινώ στην επεξεργασία (συλλογή, καταχώρηση, οργάνωση, καταγραφή, διάρθρωση, προσαρμογή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, αποθήκευση, επεξεργασία, διατήρηση, συσχέτιση ή συνδυασμός, συμπλήρωση, αλλαγή, διόρθωση, διαγραφή) των προσωπικών μου δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016/ΕΕ, τα οποία σας παραχωρώ ανωτέρω προς επεξεργασία και χρήση στην έκταση και για το σκοπό που αναφέρω με το αίτημά μου και με στόχο την εξυπηρέτησή μου. Επίσης, έχω λάβει γνώση ότι οι πληροφορίες μου και τα προσωπικά δεδομένα μου που παρέχω μέσω αυτού του ιστότοπου συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία για το σκοπό της μεταξύ μας επικοινωνίας και συναινώ ανεπιφύλακτα να τηρείται αρχείο της αλληλογραφίας μας και των προσωπικών δεδομένων μου στην εταιρεία σας έχοντας λάβει γνώση της Πολιτικής Απορρήτου της εταιρείας σας.